Diplomové a seminární práce

Clipboard01

Studujete marketing, sociální vědy, psychologii či příbuzné vědy?

Potřebujete pro svou práci zpracovat data z anket či dotazníkových šetření?

Nestíháte nebo nevíte přesně jak na to?

ID-100107924 ID-100219516 ID-100117152

Pak je má nabídka určena právě vám. Aby nedošlo k omylu – práci za vás celou nenapíšu, ale

  • poradím vám s konstrukcí dotazníku
  • nechám počítačově pořídit data v případě papírových dotazníků
  • statisticky data zpracuji
  • vypracuji podklady pro ročníkovou, diplomovou či disertační práci; typicky ve formě tabulkových a grafických příloh
  • poradím vám s interpretací výsledků

Zajímá vás cena? Ta se obtížně stanovuje, protože každý potřebuje něco jiného a každé téma práce je jiné. Pro představu uvádím, že hodina konzultací vás nevyjde na víc než 400 Kč a práce na podkladech v rozsahu jednoho dne (8h) pak přijde max. na 3.000 Kč. V případě zájmu mě kontaktujte, probereme vaše zadání a pro něj vám udělám kalkulaci.