Mediace

London02

Co je to mediace?

Mediace je metoda rychlého, efektivního a kultivovaného řešení sporů mimosoudní cestou. Je to dobrovolný, neformální a strukturovaný proces, který umožňuje stranám plně kontrolovat vlastní konflikt a dojít k dohodě.

ID-10066428

Kdo je to mediátor?

Je to školený prostředník na efektivní vyjednávání, který proces řídí. Pomáhá stranám hledat oboustranně přijatelná řešení, dospět k vzájemné dohodě, formulovat ji a najít způsob pro kontrolu jejího dodržování. Nerozhoduje o vině nebo nevině. Není mocensky a emočně angažován. Usnadňuje a zprostředkovává výměnu potřebných informací pro efektivní řešení, pracuje s emocemi.

Proč lidé volí mediaci:

  • Vyhnou se soudnímu sporu rychle a bez dlouhých čekacích lhůt.
  • V důsledku téhož šetří peníze za právníky a soudní výlohy.
  • Mají pocit soukromí a uchování důvěrných informací.
  • Mají kontrolu nad procesem řešení sporu a výsledkem.
  • Mohou pochopit druhou stranu a sami být pochopeni.
  • Ujasní si potřeby, očekávání a zájmy svoje i druhé strany.
  • Mají pocit emoční podpory.
  • Sníží napětí a zlepší vztahy.
  • Navzdory dočasným sporům si uchovají prostor pro případnou budoucí spolupráci.
  • Vzniklá dohoda je stabilní.
ID-100147970 ID-10074157 ID-100160815 ID-10020848

Kdy lze mediaci použít

Mediace se dá použít prakticky všude, kde existují spory či konflikty. Existence sporu či konfliktu je naprosto normálním jevem.

Nabízím

Mediaci rodinnou

v případech sporů vyplývajících ze situace těsně před nebo po rozvodu – péče o děti, výživné, dělení majetku, bydlení, …

Mediaci občanskoprávní

např. v případech sousedských nebo nájemních sporů.

Mediaci obchodní

např. spory obchodních společností se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, odbory, státními institucemi, …